İslam ve Modernizm

Modern Tefsir Akımın Mısır Ekolü ve Usül Hataları (4)

b) Kur’an-ı Kerim ile sünnetin bağını koparması: Şeyh Abduh, yukarıda bahsettiğimiz serbest akılcılığından dolayı, bazı sahih hadisleri tevil etmeye mecbur kalmış ve hatta bazılarını inkâr etme durumuna varmıştır. Ona göre….

kahire

Modern Tefsir Akımının Mısır Ekolü ve Usül Hataları (3)

Şeyh Muhammed Abduh’un Tefsir Alanındaki Usül Hataları Şeyh Abduh’a tefsir alanında yöneltilen tenkitleri diğerlerinden ayrı tutacağız. Onun çağdaşı ve daha sonra gelen âlimlerin ona yönelttiği tenkitleri esas alarak, tefsir alanındaki….

Modern Tefsir Akımının Mısır Ekolü Ve Usül Hataları (2)

Başlangıç Noktası: Cemaleddin Afgani’nin Mısır’a Gelişi Cemaleddin Afgani, 1838 yılında Tahran yakınlarındaki Esedabâd (أسد آباد) şehrinde mi doğmuştur? Yoksa Kâbil yakınlarındaki Kuner kasabasının Esedabâd (اسعد آباد) köyünde mi? Yakın tarihte….

Modern Tefsir Akımının Mısır Ekolü Ve Usül Hataları (1)

Modern Tefsir Akımının Mısır Ekolü Ve Usül Hataları (1)

بسم الله الرحمن الرحيم MODERNİZMİN DOĞU ATÖLYESİ (1) MODERN TEFSİR AKIMININ MISIR EKOLÜ VE USÜL HATALARI (1) Bütün hamdlerimiz kelamını kıyamete kadar koruyacağını vadeden Yüce Mevlamıza, salat ve selamlarımız İmamu-l….