Tasavvuf Büyükleri

emevi-camii

İMAM GAZALİ’NİN ŞEYH EBU ALİ el-FARMEDİ’ YE İNTİSABI

بسم الله الرحمن الرحيم    Bütün hamdlerimiz Ümmet-i Muhammed’e nefis tezkiyesi ve ihsan mertebesi nimetlerini bahşeden Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız tasavvuf yolunun vazgeçilmez rehberi Hz. Muhammed’ e ve O’….