Eserler

رشحات عين الحيات “REŞEHÂTU AYNİ’L-HAYAT” KİTABININ İSMİNİ DOĞRU OKUMAK

بسم الله الرحمن الرحيم رشحات عين الحيات  Reşehâtu Ayni’l-Hayât isimli kitap, Fahreddin Ali b. Hüseyin (el- Vaizu’l-Kaşifi) es-Sâfî’nin (ö. 939, rahimehullah) kaleme aldığı ve Nakşibendî tarikatı şeyhlerinin hayatlarını anlatan ve….