Tasavvufun Delilleri

TASAVVUF ile TASAVVUFLA ALAKALI BİR MESELE HAKKINDA SÖZ SÖYLEME SALAHİYETİ (Yetkisi) KİMİNDİR? (2)

بسم الله الرحمن الرحيم Bütün hamdlerimiz ümmet-i Muhammed’i tahkik, insaf ve itidal ehli âlimlerle nimetlendiren Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız üsve-i hasenemiz Hz. Muhammed’e ve O’ nun âl ve ashabına….

Tasavvuf ve Tasavvufla Alakalı bir Mesele Hakkında Söz Söyleme Salahiyeti (Yetkisi) Kimindir? (1)

  بسم الله الرحمن الرحيم Bütün hamdlerimiz Ümmet-i Muhammed’i tahkik, insaf ve itidal sahibi alimlerle nimetlendiren Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız üsve-i hasenemiz Hz. Muhammed ve O’ nun âl ve….