Künye

بسم الله الرحمن الرحيم

    FAHRİ BAŞKANIMIZ: ABDULMETİN BALKANLIOĞLU rahmetullahi aleyhi:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-2.png

1958 senesinde Çorum Sungurlu’da dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1986 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca’dan alan Abdulmetin hocamız 1977 tarihinde Şile’de Ağva Hacıköyü’nde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii’nde görev yaptı. 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü. Daha sonra Küçükçekmece ilçesi Kayabaşı Köyü’ne tayin olan Abdulmetin hocamız oradan emekliye ayrıldı. 20.06.2018 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu daru-l bekaya irtihal etti. Merhum Abdulmetin hocamız, T.A.M. Tasavvuf Araştırma Merkezi’nin daha ilk aşamasından beri her türlü desteği vermiş, hal-i hayatında iken fahri başkanlığımızı kabul buyurmuştu.  

 ARAŞTIRMA EKİBİ

EŞREF YILMAZ: 1973 yılı Rize doğumlu. 1988 yılında Draman Tercüman Yunus Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayıp icazetini aldı 1990-1993 yılları arasında Bağcılar Fatih İlim Araştırma Vakfında Arapça eğitimi aldı. 1993 yılından bu yana Fatih Çarşamba’da çeşitli medreselerde Arapça dersler vermektedir. Eserleri komisyon halinde “İzhar Dersleri”, “Tasavvufun İslam’daki Yeri”  Alizade Muhammed’in “İptali Mezhebi-l Vahhabiyye” isimli eserinin tahkiki ve “el-Fuyuzatu’l-Munife fi-r Rabıta-ş  Şerife” ismiyle hazırladığı telif çalışması vardır.

MURAD AYDIN: 1970 doğumlu. Temel İslami ilimleri medresede tahsil etti. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir. Muhammed Murad-i Nakşibendi’ nin (kuddise sırruhu) Silsile-i Zehebi risalesi üzerine çalıştı.

ORHAN GAZİ YÜKSEL: 1970 Eskişehir doğumlu. İstanbul’da medrese eğitimi tamamladıktan sonra 4 sene Şam’da, 6 sene Mısır’da İslami ilimleri tahsil etti. 2003 yılında el-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nden mezun oldu. Daru-l İfta-l Mısriyye’de  (Mısır Fetva Merkezi) yüksek lisans yaptı. Hadis alimi Nureddin Boyacılar hoca efendide hadis ilimlerini okuyup icazet aldı. Dirayet ve İsmailağa dergilerinde yazılar yazdı. Arapça, Farsça, Osmanlıca ve İngilizce bilmektedir.

FIKIH DANIŞMANLARI:

Prof. Dr. ORHAN ÇEKER: 1953’de Ankara’nın Haymana ilçesinde doğdu. 1972’de Yozgat İmam Hatip Okulunu, 1976’da Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. 1981’de İslam Hukukunda Akitler adlı teziyle Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne Fıkıh Öğretim Üyesi oldu. Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakültelerine dönüştürülmesinden sonra adı geçen tezle 1986’da doktor, 1988’de İslam Hukukunda Çocuk adlı baş çalışmayla doçent, 1996’da “Fıkıh’ta Hasta” kitabıyla profesör oldu.

Eserleri: Fetvalarım-1, Fıkıh Dersleri – 1, İslam Hukukunda Akidler, İslam Hukukunda Çocuk, Tasavvufi Meselelere Fıkhi Bakış.

HADİS DANIŞMANLARI

1- KEMAL TAŞKIN: 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Giresunludur. 1997’de Ümraniye Çınaraltı Kur’an kursunda hafızlığını tamamladı. 2001 yılında Fatih-İsmailağa medresesinden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında Sakarya’da Kur’an Kursu hocalığı yaptı. 2006-2010 yılları arasında fıkıh ihtisası eğitimi aldı. 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmaya başladı. Sırasıyla; müezzinlik, imamlık, vaizlik ve müftü vekilliği görevlerinde bulundu. 2016 yılında DİB Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas merkezinden mezun oldu. 2017 yılında Diyanet’ten ayrılarak Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim dalına Arş. Gör. Olarak atandı. 20018 yılında “Tevessül, İstigâse ve Teberrük Hadisleri” isimli yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Doktora eğitimine başladı. Aynı üniversitede araştırma  görevlisi olarak devam etmektedir.

AKAİD- KELAM DANIŞMANLARI:

1 – SADIK TANRIKULU: 1969 Eskişehir doğumlu. 1987 Eskişehir İmam- Hatip Lisesi, 1992 Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi mezunu. 2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kelam ilminde yüksek lisans yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kelam ana bilim dalında “Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve Muhammed Ferid Vecdi’nin Nübüvvet Görüşü” üzerine doktora yapmaktadır.

Nisan 1997- Ekim 2006 yılları arası Sudan- Hartum’da, Ekim 2006- Nisan 2010 yılları arası Mısır/ Kahire’de bilfiil ikamet etti. Türkçeden Arapçaya tercümeler yaptı. Bunlar; el-Kelimât, el-Mektûbat, el-Talâsım, Asa Mûsâ, Zülfikar, el-Lemaât, el-Şuâât, Sirâcu’n-Nûr, Mürşidü’ş-Şebab. İşârâtu’l-Îcâz ve el-Mesnevi eserlerini de tahkik etti. Halen ESOGÜ İlahiyat fakültesinde Arap dili ve belağatı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

TEFSİR – KUR’AN İLİMLERİ DANIŞMANLARI:

Prof. Dr. Bahaddin DARTMA: Ordu iline bağlı Kumru ilçesi Karaağaç köyünde doğdu (1961). İlkokulu köyünde (1973), Fatsa ilçesinde başladığı orta öğrenimini de 1982’de Ordu’da bitirdi. Aynı yıl (1982) Marmara Üniversitesi İlâhiyat fakültesine girdi. 1986 yılında buradan mezun olarak Tefsir anabilim dalında yüksek lisansa başladı. 1988’de yüksek lisansı bitirerek aynı bölümden girdiği doktorayı 1994’te tamamladı. Doktoranın son dönemlerinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat fakültesi Tefsîr anabilim dalında araştırma görevlisi oldu (1993).  1995’te yardımcı doçent olduktan sonra asteğmen-öğretmen (uzun dönem) olarak askerlik görevini yaptı (1995–1996). 2000 tarihinde doçent, 2006 tarihinde de profesör oldu. Te’lif, terceme ve tahkik şeklinde çeşitli çalışmaları vardır. 1993-2014 yılları arasında görev yaptığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden ayrılarak 2014 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naklen atandı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim dalında görev yapmaktadır.

FARS DİLİ DANIŞMANLAR: