Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Tescilli Olarak Faaliyetlerine Başladı

22 Ocak 2018 1460

Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Tescilli Olarak Faaliyetlerine Başladı

بسم الله الرحمن الرحيم

Bütün hamdlerimiz tasavvufun yegâne gayesi olan Yüce Rabbimize, en deruni muhabbetlerimizle, can-ı gönülden salat ve selamlarımız Hz. Muhammed’ e ve O’ nun âl ve ashabına olsun.

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

(Hz. Şuayb aleyhi’s selam sözlerine şöyle devam eder) Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmeye çalışıyorum. Muvaffakiyetim de ancak Allah’ın yardımı ile olacaktır. Ben, yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim.”

Yüce Rabbimizin muvafakatiyle Tasavvuf Araştırmaları Merkezi, 1 Cemaziyelevvel 1439 (18 Ocak 2018) tarihi itibariyle resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Tasavvuf Araştırmaları Merkezi hiçbir cemaat, tarikat, vakıf ve dernek adına çalışmamaktadır. Tasavvufa gönül vermiş ilim ehlinden oluşan bir teşekkül olup, tamamen müstakil çalışan bir ekip faaliyetidir. Araştırma merkezimizin geniş kapsamlı tanıtımında tekrar görüşmek dileğiyle.

Ya Rab! Tevfikini refikimiz eyle, âmin.

patent

Yorum Alanı